Exposició online "Racons perduts, pobles abandonats"

 

Amb “Racons perduts, pobles abandonats” presentem una aproximació de realitats quotidianes desaparegudes. Una reflexió al voltant de petits pobles d’alta muntanya que avui ja es troben en procés d’abandonament total.

Gairebé tots són deshabitats i en la majoria dels casos, en ensorrar-se les cobertes de llosa, s’han transformat en veritables ruïnes en només trenta o quaranta anys.

Mostrem quatre pobles amb característiques comunes, com ara el difícil accés, allunyats de les comunicacions per carretera, sense infraestructures de clavegueram, llum i aigua corrent a les cases. I també amb diferències notables quan a les seves dimensions i característiques de l’arquitectura tradicional. En molts casos trobem detalls i elements que han estat “congelats en el temps”, un miratge de formes de vida abocades a l’extinció.

Són espais del territori de l’Alt Pirineu on durant molts segles la vida quotidiana ha estat basada en la subsistència i el conjunt sociocultural de creences, llegendes i tradicions d’un món perdut en el temps i la distància.

Racons perduts
Pobles abandonats

Àrreu Àrreu Besan Besan Bordius St. Romà Pantalla Exterior

Visualitzar vídeo: