Eduard Camats

Eduard Camats

L'Eduard va veure néixer el nostre Centre. Sempre vam trobar el seu gran ajut.

Voluntari per a tot, ens va ajudar en el tractament dels plafons explicatius, en la fusta en general, en la col·locació dels llums, etc ... En els inicis de PYRENEA, pràcticament en tots els projectes ha col·laborat de forma sempre desinteressada. El trobarem a faltar.